Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaneşeliığı cemiyet ortamında değeri olan , kapasite, gidişat ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği proseslerin tübaşöğretmen.

Eğitim bilimi, önceden saptanmış esaslara nazaran insanların davranışlarında belli gelişmeler esenlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

Eğitim bilimi; ferdin davranışlarındaki evetşantısı kanalıyla kasıtlı olarak ve isteyerek değmedarımaişetme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü kabilinden eğitimin bir çok tanımı dokumalabilmektedir. Ancak, hasetmüzde çoğunlukla yeğleme edilen tanım:

“Bireyin davranışında, kendi evetşantısı kanalıyla ve kasıtlı olarak matlup yönde( eğitimin lakinçlarına şayan ) değmedarımaişetme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu tanıma nazaran;

· Eğitim bilimi bir prosestir.

· Eğitim bilimi sürecinde, ferdin davranışlarının matlup yönde değmedarımaişettirilmesi lakinçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değmedarımaişetme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim bilimi sürecinde ferdin kendi evetşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç esas öğesi vardır.

1. Amaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Eğitim bilimi lakinçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam paha ve istimara ile son bulur. Sürecin bu mantığı eksiksiz kültürler dâhilin ayrımsızdır. Amaçların içeriği ve öğrenme dâhilin kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre nazaran değmedarımaişetebilir, ama sürecin doğbeyı değmedarımaişetmez.

Eğitim bilimi kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün süresince biraşırı filozof ve pedagog, eğitimin ne olduğuna konusunda farklı farklı tanımlamalarda bulunmuştur. Hasetmüzde ise eğitimin akseptans edilen standart tanımı şudur: Eğitim bilimi, ferdin davranışlarında kendi evetşantıları kanalıyla kasıtlı olarak istendik davranış değmedarımaişetikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın ortamında eğitime konusunda bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi evetşantıları kanalıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değmedarımaişetikliği” ve “müddetç” kabilinden kelimeler eğitimin asıl taşlarıdır.

Eğitim bilimi, beniâdem dâhilin yaşam boyu devam fail bir prosestir ve davranışlarda başkalık meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise ferdin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik doğrusu beklentilere ve hedeflere şayan olabileceği kabilinden istenmedik yönde de gelişebilir. Eğitim bilimi sürecinin medarımaişetletilmesi ise kasıtlı doğrusu programlı ve programlı olabileceği kabilinden gelişigüzel de olur. Kasıtlı olarak yapılan eğitime formal eğitim bilimi, gelişigüzel yapılan eğitime ise informal eğitim bilimi denir. Daha açıklayıcı bir örnek verirsek ekol, dershane, eğitim bilimi merkezleri kabilinden mekânlarda maruz eğitim bilimi formal; ferdin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı olmayan eğitim bilimi ise informal eğitidir. Doğrusu eğitim bilimi yalnızca okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Eğitim bilimi Türleri
Eğitim bilimi türlerine nazaran sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim bilimi yürütmek üzere iki tür ortaya çıkar. Formal eğitim bilimi okullarda evet da kurumlarda belli bir düşünce ve yetişek çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim bilimi tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim bilimi süreci idari bir ekip ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal eğitim bilimi ise resen gelişen hesapsız ve programsız yapılan eğitimdir ki duygusal bu eğitimi toplumsal çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim bilimi Sistemi
Eğitim bilimi, bir mekanizma olarak ele hileındığında ise eğitim bilimi sisteminin üç esas ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, prosesler ve çıktılardır. Kök; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, çatı, tesisat, maliyet, personel kabilinden fiziksel unsurlardır. Müddetç; ekol ortamında gerçekleştirilen dersler, öğrenme evetşantıları ve ibret aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde mütehassıslık, yeterlilik, yetki, test özetları kabilinden matlup davranış değmedarımaişetiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko